En bombe i sengen!

“Ja, ja. Det skal nok lykkes for de åh-så-frelste, men dog så hadefulde militante venstrefløjshomoer at få dette pridehalløj til at fremstå som alt andet end frisindet.”

De fleste kender nok Brokkendorf fra Vrissenbjerg . Fra bagsiden af Politiken. Karikaturen af den evigt vrisne og mavesure gamle mand fra udkantsdanmark. Er det nu ham der er på spil igen?

Nej, det er såmænd noget en anonym debattør har sagt i ramme alvor!

Og han fortsætter:

“Jeg trækker mig, ikke så meget fra Priden, hvor jeg alligevel ikke kommer. Men fra LGBT, hvis der fra officielt hold i foreningen siges, at der ikke er plads til DF i paraden.”

Ganske rigtigt: DF’ernes politik har de foregående år været at boycotte Priden. Men nu INSISTERER de på at være med. Nu vil de ikke undvære oplevelsen!

Han  fortsætter:

“Hvis journalisten, der er den ene hovedperson i hele denne historie, havde bare den mindste smule politisk tæft, ville han vide, at man laver politik ved at indgå kompromisser. Han ville også glæde sig over, at de to DF-kvinder er i gang med at vende dette partis holdning over for homoer, sådan at når de to præster, Krarup og Langballe, efter næste valg ikke sidder i folketinget mere, vil dette parti nok være lige så homovenligt som resten af folketinget.”

Han fastholder misforståelsen, at sagen skulle være opstået på grund af en vildfaren mail. Og benægter at DF’s deltagelse i Priden er taktisk begrundet. Og de to DF’ere der endnu ikke har givet lyd fra sig, og meldt ud hvad de står for, bliver taget til indtægt for homovenlighed. Hvorfor dog det?

Han spår at DF er på vej til at blive et mere homovenligt parti, når de to præster forlader Folketinget. Det er altid noget at han medgiver det alle andre kan se: At præsterne er homofober.

Kedeligt at han ikke ved, at Jesper Langballe’s søn Christian er udset til at overtage posten efter Langballe senior. Og ifølge denne indtager præcis den samme position i forhold til homoerne.

Søren Krarups datter Katrine Winkel Holm er en aktiv debattør, og har allerede blandet sig i denne debat, med præcis de samme homofjendlige synspunkter som som Krarup.

Der er altså ikke nogen fremtid som spåmand – eller som det hedder på nudansk – spindoktor for vores anonyme Brokkendorf!

Han har så gemt det bedste til sidst:

“Det må være vigtigere, end at tækkes, for den sags skyld holde hånden over, nogle muslimer, som i bund og grund hader os og vil forbyde homosexualitet, hvis de får magten til det. – Indtil da er de så “venlige” kun at begå hatecrimes mod os.”

Der kom pointen!

DF går ikke med i Priden for at støtte homoerne, men for at spille os ud mod muslimerne. Spil på frygten for hatecrimes, og pust til racismen, så er det ikke nødvendigt at forklare hvorfor DF stemmer homoerne ned i Folketinget, og præsterne overøser os med moralisme og hadtale.

Engang i 70’erne gik folk rundt og sagde “der er politik i dit køleskab”, når de ville gøre opmærksom på, at alle sider af tilværelsen har en politisk dimension. I dag når vi hører om kødskandaler i supermarkederne og genmanipulerede afgrøder er vi klar over, hvor sandt det er at man som forbruger må vælge hvilke interesser man vil støtte. Og de emner kan – og skal – debatteres offentligt.

I dag kan man sige: Der en bombe i din seng! I hvert fald til homoerne. For alt hvad vi gør bliver politiseret – eller rettere dæmoniseret. Også – eller især – sex. Af DF og de der er på linie med DF.

Sex i det offentlige rum. Om det så er skove eller parker bliver genstand for moralsk afstandtagen.

Homoseksualitet i sig selv bliver sat lig perversion. Fordi homoseksuelle betragtes som særlig opmærksomhedshungrende mennesker, der føler trang til at “udstille” sig selv. Ved Priden f.eks.

Noget så banalt, som aldersforskel mellem to parter, bliver af nogle sat lig perversion. Dét der en gang for alle stigmatiserer de homoseksuelle som “unormale” og homosex som “unaturligt”.

De nævnte typer handlinger ses som funktioner af homoseksualiteten. 

De betragtes som ikoner for homoseksualitet. Ved altid at omtale homoseksualitet som lavstatus: Sex i smug på toiletter eller i parker, noget der involverer aldersforskel – og et deraf følgende “misbrug af mindreårige”, og forkærlighed for sex i det offentlige rum, der forbindes med en særlig promiskuøs livsstil. Og de der af følgende kønssygdomme.

I hele denne betragtning forbindes de homoseksuelle med det afvigende og kriminelle og sygelige.

Krarup også gentagne gange sat lighedstegn mellem Aids og homoseksualitet.

Der behøver intet sandt at være i nogle af påstandene. Faktum er f.eks. at der findes langt flere heteroseksuelle i verden der er smittet med hiv end homoer. Og alle medier fortæller om hvor populært det er blevet blandt heteroseksuelle, at dyrke sex i det fri. Misbruget af mindreårige finder sted i den katolske kirke, der er ingen dokumentation for at noget tilsvarende skulle være tilfældet blandt homoseksuelle.

Men ved at bruge denne ikonisering gøres homoseksualitet til lavstatus. Homoseksualitet forbindes med alt det der er uønsket.

DF’erne anviser en vej ud af fælden: Man skal blot afsværge sig sin homoseksualitet. Langballe udtaler, at han aldrig vil gå med i Priden. Men hvad nogle mennesker foretager sig privat blander han sig derimod ikke i.

Handlingerne kan altså skilles fra identiteten. Lidt lige som forbryderen i retten, der fortryder sine gerninger, kan man få en mildere “dom”, hvis man ikke dumstædigt fastholder, at man ER homoseksuel, er budskabet.

Blot forlanger han en undsigelse af homoseksualitet. Men når homoseksualitet først er lavstatus vil vi så ikke få samme behandling som muslimerne?

Når det gælder indvandrere vil DF fastsætte regler for ægteskab og familiesammenføring. Hvis homoseksualitet bliver lige så lavstatus vil der så ikke komme tilsvarende regler? Afskaffelse af partnerskab og benspænd for adoption. Ligesom DF forsøger at hæmme undervisningen i indvandrernes sprog, vil de så ikke forbyde seksualundervisningen i folkeskolen berører noget de betragter som perversion, nemlig homosex?

Der er landet en bombe i sengen…

Og modstanden mod f.eks. DF’s forsøg på at omklamre homoerne bliver afskrevet. Det er de:

“åh-så-frelste, men dog så hadefulde militante venstrefløjshomoer”

der er på spil, når DF’s bombe bliver forsøgt demonteret!

Copenhagen Pride 2010: DF’s forsøg på at udrydde homoseksualitet i det offentlige rum

Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti føler sig provokeret. Hvorfor? Jo nogle homoer agter at gå  i optog – i en såkaldt Pride parade gennem Københavns gader. En sådan parade vil Langballe ikke selv deltage i. Men det er der to folketingsmedlemmer fra DF der gør. Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt og ligestillingsordfører Pia Adelsteen er nemlig blevet inviteret til at deltage i den kommende Gay Pride. De gør ikke oprør mod partilinien. Tværtimod. De følger den til punkt og prikke: I år skal folketingsmedlemmer fra DF agere trojansk hest i Gay Priden!

Priden har inviteret DF til at deltage. Ud fra et princip om, at alle demokratiske synspunkter har ret til at blive hørt. Vel vidende at rigtig mange homoseksuelle føler sig tiltrukket af DF’s synspunkter.

Man kan sige de homoseksuelle DF’ere er selvhadende. Og det er sandt. Men hvem er de? Og hvordan ytrer selvhadet sig?

Jeg vil karakterisere dem som  “homoer der ikke vil være homoseksuelle”. De kan ikke acceptere homorollen, med alle dens klichéer – og det fordomsfulde syn på de homoseksuelle der ligger i disse. Derfor benægter de alt, hvad der er homo ved dem selv. Og omvendt kritiserer ”de der ikke vil være homoseksuelle” homoer der tager rollen på sig og lever som åbne homoer. “De der ikke vil være homoseksuelle” lider slet og ret af homofobi!

Deres synspunkt er at alle klichéerne og fordommene knyttet til homorollen, kan vendes imod homoerne selv. Og alle de fjendtlige reaktioner på homoseksualiteten kan vendes som argument imod at være åben homo og imod homoseksualitet som sådan.

Når homoer udsættes for hatecrime siger deres fejlagtige logik, at homoerne ser forkerte ud. De er f.eks. feminine. Derfor er de selv skyld i overgrebene. De sande ”ofre” er i denne betragtning de gerningsmænd, der bliver ”eksponeret” for homoernes ”provokationer”. Derfor dukker begrebet ”afvigelse” hele tiden op i kritikken af homoerne. Homoerne beskyldes for at VILLE skille sig ud, være anderledes og ”unormale”.

Ved at skille sex og identitet gøres sidstnævnte til en overflødig – ja, faktisk skadelig og farlig størrelse. De der ikke VIL være homoseksuelle har en utopisk forestilling om, at “mænd der har sex med mænd” i samfundet kan betragtes som ”normale”, hvis bare de IKKE SELV siger de er anderledes. Dvs. ikke er åbne homoseksuelle. “De der ikke vil være homoseksuelle” kan altså også kaldes “mænd der har sex med mænd”. Her er sex blot en handling, ikke noget man identificerer sig med. Når de siger de har sex med mænd betyder det ikke ”Nå, jeg er homo!”. For sex betyder efter deres mening intet, og er derfor ikke noget, der influerer på identitet. Her er tale om en benægtelse. Men de vælger at overlade til andre at spekulere over, hvorfor de ikke vil stå ved det.

“De der ikke vil være homoseksuelle” kan man også kalde skabsbøsser eller homofober. Eller fritidsinternet homoer. En hel del holder nemlig til på datingsitetet boyfriend.dk, der angiveligt er for homoseksuelle, men i praksis er præget af “mænd der har sex med mænd”. Hvilket ses på et stærkt homofobt debatforum. Egentlig er de hverken homoer eller heteroseksuelle. De er ingenting. De er i identitetskrise. Men der er et træk i retning heteroseksualitet. For de identificerer alt, hvad der er ”normalt” med heterorollen. Alt hvad der hører til homorollen er og bliver i deres øjne ”afvigelse” og perversion. Og derfor noget der skal bekæmpes.

Eksempel: Hvis heteroer indgår i sociale sammenhæng, hvor de bekræfter hinanden er der ingen kommentarer. Emnet her – Priden –  har derimod alle de foregående år været udsat for en massiv tilsvining. For det handler om at være åben homo og turde synliggøre sin seksualitet.

Det som københavnerne i år har kåret, som byens største og bedste gadefest, er af homofoberne på sitet boyfriend.dk igen og igen blevet betegnet som eksempel på homoernes sygelige trang til opmærksomhed. Homoerne monopoliserer i deres øjne  alt det sygelige og ”afvigende”. Homofoberne sidder på et site, der hedder boyfriend – og ikke Scor.dk – og skælder ud på seksuel perversion. De leder der, hvor de forventer at finde noget. Og det er selvfølgeligt et homosite. Intet andet datingsite kan –  såvidt jeg er orienteret – præstere et tilsvarende debatforum.

Faren består for homofoberne i at BLIVE homoseksuelle. Men ved at insistere på at skille seksualitet og identitet begår de et fatalt benspænd for sig selv: De opdager end ikke deres egen sexfikserethed. De ænser ikke den kendsgerning at intet andet end sex betyder noget for dem. Og det lå jo ellers i præmissen, at sex er ligegyldigt.  Men det gælder altså kun i forhold til identitet.

Rolle og identitet og det miljø, hvor begge disse elementer indgår betyder intet for “mænd der har sex med mænd”. På debatterne deltager de derimod i ALLE tråde der handler om sex. Egentlig foregriber de et punkt i deres “livscyklus”,  hvor de der har opgivet at søge identitet, endegyldigt erklæret homoseksualitet for blot at være et fysisk behov. Altså noget der kan tilfredsstilles på rastepladser og i parker. Eventuelt samtidig med, at man dyrker familieværdier og har kone og børn.

Det paradoksale er at “mænd der har sex med mænd” fremhæver højere moralske – måske endda religiøse værdier – på debatter om sex. Som jo ellers – siger de selv – er et simpelt behov. Men sex er det eneste der interesserer disse debattører. Livsstilsemnerne, der er essentielle for homoerne er i homofobernes øjne ganske ligegyldige. Faktisk skadelige.

For danner man fælles normer, vil man jo skille sig ud fra heterofællesskabet og BLIVE homo! “Mænd der har sex med mænd” tenderer derimod til at vige for presset fra heteronormativiteten. De kommer gennem identitetskrisen og bliver ”normale” dvs. heteroer.

Myten om at homoseksualitet ”kun er en fase” er ikke uden hold i virkeligheden: Der er et enormt socialt pres imod homoseksualiteten, så for nogle vil det afgjort være sandt, at det kun er en fase. Det som “mænd der har sex med mænd” ser som en endeløs kamp imod homoseksualitet, får tværtimod altid en ende: De får et heteroliv!

Presset på “mænd der har sex med mænd” – de der er usikre og i tvivl om deres identitet på det personlige plan – kommer politisk og kulturelt fra en uskøn alliance af etniske grupper med fundamentalistisk religiøs baggrund og Dansk Folkeparti. Det lyder måske overraskende, men det er meget simpelt.

Jesper Langballes erklærede forsøg på, at udrydde homoseksualitet fra det offentlige rum er både disse menneskers rettesnor, og det der truer deres liv. Det sidste ved de ikke selv.

Men Langballes (og DF’s) kamp imod homoseksualitet er en del af det kulturelle pres, der lægges på de homoseksuelle. Og som nogle ganske simpelt vælger at give op over for. De bliver “mænd der har sex med mænd” – og ikke homoseksuelle. For dem er homoseksualitet blot sex med andre mænd. De betegner ofte sig selv som ”straightacting”. Dvs. de mener at bøsseattituder, som overdrevent løse håndled eller feminine træk er klamt og ulækkert. Og de færdes ikke på de særlige steder i byen, hvor homoerne kommer. På barer, cafeer, diskoteker eller saunaer. De har en forestilling om at det er ”nedværdigende”,  at færdes den slags steder.

De usikre, uselvstændige og socialt pressede ”mænd der har sex med mænd” passer perfekt ind i DF’s billede af den ideelle homoseksuelle, som altså slet ikke er homoseksuel alligevel!

Og DF’s nærmeste allierede er de, DF ellers i alle andre sammenhæng ynder som fjendebillede: Kriminelle og/eller fundamentalistisk religiøse indvandrere.

I deres kulturelle verdensbillede er der nemlig heller ikke plads til homoseksuelle. Vel ved de at visse handlinger findes: Mænd har til tider sex med andre mænd. Men ingen kunne drømme om at identificere sig med disse handlinger, endsige komme frem til konklusionen: Jeg er homoseksuel. I deres øjne er homoseksualitet en ”afvigelse” der særlig præger dansk kultur, som derfor er mindreværdig. For de har vendt racismen mod danskerne.

I Krarup og Langballes forståelse er homoseksualitet ”udansk”. Forslaget om indførelse af homoægteskab blev af Krarup således betegnet som ”voldtægt af det danske folk”.

Men modstriden mellem de to synspunkter er til at overskue. DF’s projekt er at udrydde homoseksualitet i det offentlige rum. Fordi det er ”udansk”.

Forskellige grupper med anden etnisk og religiøs baggrund end dansk mener derimod, at homoseksualitet er meget dansk. Og ifølge deres omvendte racisme, er homoerne ”perverse” og ikke ”rigtige mænd”. Jo mere åben homo, desto værre…

Så lige nu foregår der i Danmark en kulturkamp, hvor Dansk Folkeparti bekæmper det danske frisind hånd i hånd med intolerante og homofobe religiøse fundamentalister.

Og – hvad der især er vigtigt – med støtte fra ”mænd der har sex med mænd”, som ser de homoseksuelle som deres værste fjende. De homoseksuelle udgør nemlig en gruppe af perverse, klamme, feminine typer med sygelig trang til at udstille sig selv. De  er ikke ”rigtige” mænd. Mennesker de for alt i verden ikke vil sammenlignes eller sættes i bås med!

I år har der for første gang nogensinde – tror jeg – ikke været en tråd på debatforum på boyfriend.dk, hvor debattørerne har  forlangt at Priden nedlægges eller deltagerne får tæv.

I år har DF nemlig annonceret sin deltagelse. Det er godt at vi slap for en debat, der nedgjorde de homoseksuelle i år. Det er skidt at DF nu føler sig så selvsikre at de tør lave en form for moddemonstration i demonstrationen. Med Pridens officielle tilladelse.

Tilbage står spørgsmålet om Copenhagen Pride vil komme til at ligne Priden i Warszava, Vilnius og andre steder i østeuropa. Her møder modstanderne af Pride og homofobe mennesker også talstærkt op. Med det som muslimer og præsterne i DF har til fælles: Fundamentalistisk religiøsitet. Og med det formål at ødelægge årets fest. Og oplevelsen for homoerne. Og for at skræmme de der ikke er modige nok væk.