Inference

Inference is a good guess based on logic to observations or by interpolating the next logical step in an intuited pattern. The conclusion drawn is also called an inference. New knowledge will spring from that.

 

Inferens

Ordforklaring:

Inferens er betegnelsen for tankegange eller slutninger, hvor man med et spring overfører erfaring og viden fra en kendt situation til en ukendt. Det har altså noget at gøre med måden, vi tænker på, måden vi når til nye erkendelser på eller erkendelsesspring.